Međ. Dan Sporta za Napredak i Mir

Autor: Edin Branković06. april 2015.Nazad

Svi mladi ambasadori su prošle sedmice primili poruku o značaju u dijeljenju vrijednosti uključivanja u sport. Nekada smo tromi u dijeljenju i nesvjesni činjenice da malo djelo može potaknuti nečiju motivaciju.

Za pisanje ovog posta motivisale su me slijedeće tri stvari: Prva je Međunarodni dan Sportom za Napredak i Mir koji je pod visokim pokroviteljstvom Međunarodnog Olimpijskog Komiteta. Druga je Dan Grada Sarajevo i treća učešće u organizaciji Prvih evropskih Igara u Baku 2015.

Razmišljajući o Međunarodnom danu Sportom za Napredak i Mir, nisam znao koju pouku uzeti a da ta pouka u isto vrijeme ne bude samo teorija, nego i praksa, jer Međunarodni dan nas poziva na aktivnost i inicijativu. Shvatio sam da nas poziva da se probudimo iz pasivnosti i usmjerava nas da usmjerimo fizičke napore i sportska postignuća u izgradnju održive zajednice.

Također, danas je i Dan Grada Sarajeva, koji nas podsjeća na mnoge historijske činjenice koje su se desile upravo 6-og aprila.

Imajući na umu Međunarodni dan Sportom za Napredak i Mir i rođendan Grada Sarajeva, razumio sam da naša stremljenja i napori moraju preći sa riječi na djela ukoliko želimo svjedočiti kontinuirani napredak i Mir.

Zaboravljajući na našeg komšiju isto je kao i nemanje želje upoznati našeg ‘suparnika’ na sportskom terenu, jer upravo kroz njega bolje prepoznajemo svoje greške.

Sarajevo kao olimpijski grad ima veoma značajno mjesto u svjetskoj historiji isto kao što I urezano slovo u kamenu koje stoji ugravirano tokom povjesti svjedoči mjesto susreta različitosti.

Sada, učestvujući u organizaciji Prvih evropskih igara u Baku, mogu razumjeti šta je organzacija ovakvog događaja značila za Sarajevo.

Dobrodošlicu i upoznavanje “Drugog”.

Na kraju, sa ove tri činjenice, sretan sam da na današnji dan mogu predstaviti i redizajn novog web sajta koji je u isto vrijeme portfolio i blog.

Također, rezonujući zajedno sa ove tri stvari jasnije razumjevam da nam sport donosi mnogo dobro. Jedina stvar koja je u pitanju jeste da li ćemo prihvatiti to što nam sport kao pouku nosi i djelovati u skladu sa tim.