Biti u timu

Autor: Edin Branković10. februar 2015.Nazad

U prošlom postu smo govorili o neophodoj «opremi» koja nam je potrebna na ovom putovanju i obavljanju svoje uloge. Glavni problem na koji nailazimo tokom putovanja je neslaganje. Čim počne neslaganje imamo problema sa posadom i naš put postaje sve teži.

Glavni uzrok neslaganja je međusobna zavist. Rješavanje ovog problema leži u udubljivanju u samog sebe, u otkrivanju svojih slabosti i u okrivanju Istinske vrijednosti svakog od nas, jer jedan od fizičkih dokaza naše unikatnosti je, kako rekosmo, otisak prsta. Vrijednosti su prisutne kod sviju, samo je potrebno istražiti ih, a to može samo onaj kome su date na korištenje (svi ih posjedujemo) bez zaziranja u polja koja ga se ne tiču polja koja bude zavist u njemu.

Razumjevanjem sebe razumjevat ćemo druge i s tim olakšati putovanje. Etički kodeks je svima definisan, propisan. Pravac i kurs moramo pravilno odrediti jer različitosti predstavljaju veliki izazov , ali ne smiju biti prepreka upoznavanju Sebe i Drugih. Samo shvatanje različitosti dovodi nas do razumjevanja univerzalnog kodeksa moralnog ponašanja. Postavljamo Pitanje "Kako razumjeti univerzalni kodeks moralnog ponašanja?" i "Kako shvatiti jezik različitosti?"

Odovor leži u pravilnom djelovanju. Pod tim se podrazumjeva takmičenje u rađenju dobra, a pravilno djelovanje i dobro opstaju samo ako im je namjera tačno i iskreno definisana. Ukoliko namjera nije pravilno definisana dolazi do ispoljavanja «razlika», polarizacije, podcjenjivanja itd. i s tim se zavist produbljuje. «Budimo promjena koju želimo da vidimo», to podrazumjeva iskreno postupanje, korisno društveno djelovanje bez dodvoravanja bilo kome, podržavanjem drugih u istinitiom djelovanju i strpljenju na putu kojem prolaze. Za kraj jedan od Funakošijevih univerzalnih principa karatea glasi «Zlo, zavist, javlja se zbog nemara», vratimo se ponovo na početak pasusa u kojem "Odgovor leži..." i počnimo da «marimo». p.s ponovo, konektujmo se bez zavisti :).